.

Tedavi için uygun muyum?

SMILENEO HİZMETLERİNİN KULLANIMI İÇİN ŞART VE KOŞULLAR

Smileneo tanıtımları Şeffaf Plaklar aşağıdaki lisanslı klinikler tarafından sağlanan tedaviler.


§§ 1 Hüküm ve Koşullar Hakkında

Smileneo'nun Hizmetlerini kullanarak, Müşteri, Platformda bulunan Gizlilik Politikası (PrvP) da dahil olmak üzere, bu konudaki Hüküm ve Koşulları (TCs) geri alınamaz ve koşulsuz olarak kabul eder ve sunar.

Lütfen Smileneo'nun web sitesini kullanmadan önce bu Hüküm ve Koşulları (TCS) apple app store ve android mağazası ve/veya Smileneo tarafından kullanılan diğer sosyal medya kanalları (Platform birlikte) aracılığıyla indirilebilen https://www.smileneo.com ve/veya mobil uygulamayı dikkatlice okuyun.

  1. Smileneo, bu Hüküm ve Koşulları veya Hizmetler için geçerli olan ek koşulları değiştirme hakkını saklı tutar, örneğin, yasadaki değişiklikleri veya Hizmetlerdeki değişiklikleri yansıtır. Maddi bir değişikliğin ne olduğu Smileneo'nun takdirine bağlı olarak belirlenecektir. Sonuç olarak, Smileneo Müşterinin www.smileneo.comtarihinde erişilebilen Hüküm ve Koşullara düzenli olarak bakmasını gerektirir.
  2. Smileneo, Hizmetler için geçerli olan mevcut Hüküm ve Koşullara değiştirilmiş ve/veya ek Şartlar bildiriminde bulunur. Değişiklikler geriye dönük olarak geçerli olmayacaktır, ancak Hüküm ve Koşulların değiştirilmiş sürümünün Platformda yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecektir. Müşteri Hüküm ve Koşulları kabul etmiyorsa, Smileneo Hizmetlerini kullanmaktan kaçınması gerekmektedir.  

§ 2 Smileneo'nun Hizmetlerini Kullanma

Müşteri, Hizmetler kapsamında Smileneo tarafından kendisine sunulan tüm politikaları takip etmelidir. Müşterinin Platformu ve/veya bu platform aracılığıyla sağlanan Hizmetleri kötüye kullanmaması gerekmektedir. Müşteri, Hizmetlere ve/veya Platforma müdahale etmeyecek veya Smileneo'nun sağladığı arayüz ve talimatlar dışında bir yöntem kullanarak bunlara erişmeye çalışmayacaktır. Müşteri, Platformu ve Hizmetleri yalnızca geçerli ihracat ve yeniden ihracat kontrol yasaları ve düzenlemeleri de dahil olmak üzere yasaların izin verdiği şekilde kullanabilir. Smileneo, bu Hüküm ve Koşullara veya politikalara uymazsa veya Smileneo'nun suistimal şüphesini araştırıyorsa, Müşteriye Hizmetleri sağlamayı askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.

§ 3 Terminoloji

(1) Aşağıdaki terminoloji bu Hüküm ve Koşullar ve Sözleşmelerden herhangi biri veya tamamı için geçerlidir:

i. "Hüküm ve Koşullar" ve/veya "TC"ler" bu Hüküm ve Koşullara ("TC") ve "Platform"da bulunan "Gizlilik Politikası"na (PrvP) atıfta bulunur.
ii. "Müşteri", "Smileneo's" "Platform"a erişen ve/veya "Smileneo's" "Hizmetlerini" kullanarak "Smileneo's" "Hüküm ve Koşulları"nı kabul eden kişiyi ifade eder.

iii." Smileneo", Dubai Multi Commodities Centre tarafından Lisans No. DMCC181893.

iv. "Taraflar" hem "Müşteri" hem de "Smileneo" anlamına gelir, bunun yerine "Taraf" "Müşteri" veya "Smileneo" anlamına gelir.

v. "Platform" terimi, Apple App Store ve Android App Store ve diğer pazarlama kanalları aracılığıyla kullanılabilen web sitesi www.smileneo.com ve/veya mobil uygulamayı ifade eder.

vi. "Tıbbi İşbirliği Ortakları", Müşteriye "Ürün" ve ilgili hizmetleri sağlamak için "Smileneo" tarafından tanımlanan her diş hekimi, ortodontist veya laboratuvarı ifade eder.

vii. "Üçüncü taraf" terimi, "Smileneo" ve "Müşteri" hariç, "Tıbbi İşbirliği Ortakları" dahil herhangi bir tarafı ifade eder.

viii. "Sözleşme", yazılı olarak "Smileneo" ve "Müşteri" arasındaki karşılıklı ve yasal bağlayıcılığı olan her türlü anlayışı ifade eder.

ix. "Diş hekimi konsültasyon randevusu", "Müşteri" tarafından "Platform" aracılığıyla planlanan "Tıbbi İşbirliği Ortakları" ile yapılan herhangi bir randevuyu ifade eder.

x. "Danışma Ücreti", tedavinin "Ürün" ile fizibilitesini doğrulamak için bir "Tıbbi İşbirliği Ortağı" ile yapılan ilk tıbbi randevuyu ifade eder ve ücretlendirilir.

xi. "Fiyatlar" terimi, "Tıbbi İşbirliği Ortakları"nın mesleki ücretlerini, "Smileneo" hizmet ücretlerini ve "Danışma Ücreti" hariç olmak üzere diğer hizmetler için alınabilecek diğer ücretleri ifade eder.

xii. "KDV", 2017 yılı Katma Değer Vergisi (KDV) hakkında 2017 yılı Katma Değer Vergisi Ve 2017 yılı (8) sayılı Federal Kanun Hükmünde Kararnamenin (52) yürütme düzenlemesine ilişkin Kabine Kararı uyarınca uygulanan katma değer vergisini ifade eder.

xiii. "Fatura", "Tıbbi İşbirliği Ortakları" adına "Smileneo" tarafından düzenlenen Vergi Faturasını ifade eder.

xiv. "İş günü", BAE'deki bankaların perakende satış iş için açık olduğu bir gün (Cuma, Cumartesi veya resmi tatil dışında) anlamına gelir.

(2) Tüm şartlar, Smileneo'nun müşteriye yardım sürecini, ister sabit süreli resmi toplantılar yoluyla, ister başka bir yolla, Smileneo'nun belirlenen Hizmetlerini yürürlükteki yasalara uygun ve tabi olarak sağlamak açısından Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, müşteriye en uygun şekilde üstlenmek için gerekli olan teklifi, kabulü ve ödemenin değerlendirilmesini ifade eder.

(3) Yukarıdaki terminolojinin veya diğer kelimelerin tekil, çoğul, büyük harf ve/veya çoğul ve/veya bu terimlerde kullanılması değiştirilebilir ve dolayısıyla bunlara bir referans olarak kabul edilir.

§ 4 Smileneo Hizmetlerinin Kapsamı


(1) Smileneo son derece deneyimli bir e-pazarlamadır online Birleşik Arap Emirlikleri'nde lisanslı profesyonel ve Tıbbi İşbirliği Ortakları aracılığıyla net hizalayıcıların (Ürün) ve ilgili hizmetlerin (Hizmetler) tedarikine bağlı kapsamlı bir hizmet hattı sağlamak için kurulan platform.

(2) Platforma kaydolduktan sonra, Smileneo Müşterinin soruşturmasını alacak, ona rehberlik edecek ve Ürünü elde edene kadar tüm süreci ele alacaktır. Smileneo, son derece deneyimli Tıbbi İşbirliği Ortaklarının Müşterilere erişimini kolaylaştıracaktır. Müşteri, Platformu kullanarak Ürünün Smileneo tarafından tanımlanan Tıbbi İşbirliği Ortakları tarafından sağlanmaktadır.

(3) Bu Hüküm ve Koşullar, Smileneo tarafından sağlanan Hizmetlerle ilgili olarak Platformu aracılığıyla Smileneo tarafından verilen veya imzalanan herhangi bir sipariş onayı, sözleşme, sözleşme veya diğer yazılı araçlara atıfta bulunularak uygulanabilir ve dahil edilecektir. Hizmetler yalnızca geçerli Müşteri talebine ve/veya Platform üzerinden sipariş onayına dayanarak sağlanacaktır.

(4) Smileneo tarafından herhangi bir Hizmetin sağlanmasına ilişkin teklifler değiştirilebilir. Hizmetlerin ve/veya Ürünlerin sağlanmasıyla ilgili bir sözleşme, yalnızca Platforma kaydolduktan sonra Smileneo tarafından Müşteriye yazılı onay veya e-posta ile gönderilip yürürlüğe girecektir.

§ 5 Sorumluluğun, Zararın ve Bilgi kullanımının sınırlandırılması

(1) Platformda yer alan bilgiler olduğu gibi sağlanır ve yalnızca diş, tıbbi, ortodontik ve sağlık koşulları, Ürün, Hizmetler ve tedavilerle ilgili bilgiler olmak üzere bilgi amaçlı kullanılır. Bu bilgiler eksiksiz olarak kabul edilmeli ve Müşterinin sahip olabileceği ve Platformu kullandığı sırada Smileneo tarafından bilinmeyen herhangi bir tıbbi durum için tıbbi tavsiye sağlamayı veya değiştirmeyi amaçlamamalıdır.

(2) Yasaların izin verdiği ölçüde, Smileneo, platforma, içeriğine ve bağlı kuruluşlar veya başka bir üçüncü taraf tarafından sağlanan veya sağlanabilecek herhangi bir içerik veya bilgi de dahil olmak üzere, herhangi bir yanlışlık veya ihmal de dahil olmak üzere, Platforma, içeriğine ve burada sağlanan tüm bilgilere ilişkin tüm beyanları ve/veya garantileri hariç tutar.

(3) Smileneo'nun Hizmetlerinin sağlanmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir sorumluluk, Smileneo'nun Hizmetlerinin değerine karşılık gelen tutarla sınırlı olacaktır - ancak her durumda faturalanan tutarı aşmayacaktır.

(4) Müşteri, Smileneo Hizmetlerini kullanarak, Ürünün yalnızca Smileneo tarafından tanımlanan Tıbbi İşbirliği Ortağı tarafından sağlanacağını kabul ve beyan eder ve Ürün tedariki ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm Müşteri hakları, garanti veya temsil hakları da dahil olmak üzere tıbbi işbirliği ortağına karşı münhasıran iletilecek ve talep edilecektir.

(5) Diğer tüm garantiler, beyanlar, koşullar, zımni şartlar, zararlara ilişkin sorumluluk (önceki paragraflarda düzenlenenler dışında) ileri sürülen talebin yasal niteliğine bakılmaksızın hariç tutulur.

(6) Smileneo, herhangi bir üçüncü tarafın başarısızlığından Müşteriye karşı sorumlu olmayacak ve herhangi bir tanrı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolü dışındaki bir olaydan kaynaklanan herhangi bir sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmemekten sorumlu olmayacaktır, terörizm, savaş, siyasi isyan, isyan, isyan, iç karışıklık, sivil veya askeri otorite eylemi, ayaklanma, deprem, sel veya Smileneo'nun kontrolü dışındaki herhangi bir doğal veya insan yapımı olasılık, bu da yapılan bir anlaşmanın veya sözleşmenin feshine neden olur ve makul bir şekilde öngörülebilirdi. Bu durumda Smileneo, Müşteriyi aynı şekilde bilgilendirecek ve burada yer alan herhangi bir sözleşmenin hüküm ve koşullarına uymak için tüm makul çabaları kullanacaktır.

§ 6 Performans Dönemi

(1) Hizmet programları tahminlere dayanır ve bu nedenle bağlayıcı değildir ve burada Smileneo tarafından sağlanan Hizmet ile ilgili olarak zaman çok önemli değildir.

(2) Müşteri, hizmetin bağlayıcı olarak belirlenmesi gereken bağlayıcı bir süre içinde gerçekleştirilmesini talep edebilir, ancak işin kapsamı tam olarak tanımlanmışsa ve zamanlama Smileneo ile yazılı olarak kabul edilmişse.  Smileneo'nun yazılı olarak bir teslimat süresi üzerinde anlaşmış olması, ancak zamanlamanın - herhangi bir nedenle - sürdürülememesi koşuluyla, kararlaştırılan teslimat zamanlaması makul bir zamanlamaya göre karşılıklı olarak uzatılmış sayılır.

(3) Ürün Müşteriye teslime hazırsa veya test için, sözleşme kapsamında test yapılması öngörülüyorsa, süre sona erdiğinde bağlayıcı süreye uyulduğu kabul edilir; ancak Ürünle ilgili teslimat süreleri, Ürünün tedavi ve kullanımının fizibilitesi doğrulanarak Tıbbi İşbirliği Ortakları tarafından belirlenecektir.

(4) Smileneo, diş hekimi konsültasyon randevusunu iptal etmek veya yeniden planlamak için en az yirmi dört (24) saat önceden haber gerektirir. Müşteriden, online Tıbbi İşbirliği Ortakları ile randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek için Platformda randevu aracı.

(5) Müşterinin en az yirmi dört saat önceden iptal etmeden planlanan randevuya katılmaması veya en az on beş (15) dakika veya daha fazla gecikmeyle gelmesi durumunda, Tıbbi İşbirliği Ortağının herhangi bir nedenle Müşteriye danışamaması koşuluyla, Müşteriden 400,00 AED tutarında tam ücret alınabilir ve Tıbbi İşbirliği Ortağı Müşteriden ücret alma hakkına sahip olabilir.

§ 7 Fiyatlar, Ödeme ve Faturalama süreci

(1) Ürün ve Hizmetlerle ilgili tüm geçerli fiyatlar Platformda belirtilir ve Tıbbi İşbirliği Ortakları adına Smileneo tarafından müşteriden buna göre ücretlendirilir.

Platformu kullanarak ve Smileneo Hizmetlerini talep ederek, Müşteri geçerli fiyatları kabul eder. Smileneo tarafından düzenlenen faturalar, uygulanan fiyatları içerecek ve gösterecektir.

(2) Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Müşteri faturayı Smileneo tarafından aldıktan sonra faturalanan tutarı faturanın kesilme tarihi itibarıyla 7 (yedi) iş günü içinde ödeyecektir. Açıkça kararlaştırılan durumlarda, fatura tutarı önceden, temizlenmiş fonlarda, Hizmetlerin ve Ürünün ilgili maliyetleri olarak ödenecektir.

(3) Platformda görüntülenen ve Müşteri tarafından ödenecek tüm tutarlar yasal KDV dahildir. Yasal KDV, zaman zaman yürürlükte olan diğer harçlara veya vergilere ek olarak Müşteriye faturalandırılır ve Müşteri, Smileneo'nun faturasını aldıktan sonra, Ödemenin yapılması gereken zamanda Hizmetlerin ve Ürünün tedarikinden tahsil edilebilir ek tutarları Smileneo'ya ödeyecektir.

(4) Müşteri, ödenmesi gereken bedeli herhangi bir kesinti yapmadan tam olarak ödeyecektir ve bu miktardaki stopaj ödemesini kısmen veya tamamen haklı çıkarmak için Smileneo'ya karşı herhangi bir kredi, tuzak veya karşı dava talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Smileneo, diğer haklarını veya çarelerini sınırlamadan, Smileneo tarafından Müşteriye ödenecek herhangi bir tutara karşılık Müşteri tarafından ödenmesi gereken herhangi bir tutarı belirleyebilir.

§ 8 Unvanın Saklanması

Her Tıbbi İşbirliği Ortağı, ilgili sözleşmede belirtilen fiyat Smileneo tarafından alınana kadar kullanılan Ürün, aksesuar, yedek parça ve yedek ünitelerin mülkiyetini rezerve edebilir. Güvenliğin sağlanması için ek düzenlemeler yapılabilir.

§ 9 Arızalı Ürünlerin İletişimi

Müşteri, Üründe veya Hizmetlerin sağlanmasında tespit edilen kusurlar hakkında Smileneo'yu derhal bilgilendirmelidir.

§ 10 Cayma ve Sonlandırma Hakkı

(1) Diğer haklarını veya çarelerini sınırlamadan, Smileneo aşağıdaki gibi aşağıdakiler varsa, Müşteriye kayıtlı e-posta adresine bildirimde bulunarak, sözleşme veya Müşteri ile Smileneo arasındaki herhangi bir sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin diğer tüm hükümlerini feshetme veya askıya alma hakkına sahip olacaktır:

  • Müşteri, ödeme tarihiyle ilgili bir sözleşme kapsamında ödenmesi gereken bedeli ödemez; veya
  • Müşteri, Smileneo ve/veya bu Hüküm ve Koşullar ile yapılan anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemektedir.

(2) Ürün, tamamen kullanılmamış ve açılmamış olması koşuluyla, işlem ve devir teslimden sonraki ilk 30 takvim günü içinde Müşteri tarafından iade edilebilir. Smileneo, toplam fiyattan eşit olarak dağıtılmış bir tutarı iade edecektir. Müşteri, Ürünün iadesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü masraf, ücret, özel vergi veya verginin yalnızca Müşteri tarafından karşılanacağını kabul eder.

(3) Müşteriden Ürünü iade ederken aşağıdaki adımları izlemesi istenir:

  • Kullanılmayan Ürünü orijinal ambalajında paketleyin.
  • Tüm orijinal ambalaj malzemelerini, kılavuzları ve aksesuarları dahil edin.
  • Müşteri, referans numarasıyla return@smileneo.com e-posta göndererek Smileneo'yu Ürünü iade etme konusunda bilgilendirmelidir.
  • Smileneo nereye göndereceğini belirtecektir Şeffaf Plaklar .

(4) Smileneo, geri ödemeyi Ürünün satın alındığı günden itibaren yirmi (20) iş günü içinde işleme alacaktır ve Smileneo Ürünün kullanılmadığını doğrulamıştır. Müşterinin ödemesi yalnızca borçlanılan hesaba geri ödenir.

§ 11 Fikri Mülkiyet Hakları

(1) Platformu kullanarak Müşteri, Ürün ve Hizmetlerin ve elektronik formda olsun veya ürün ve hizmetlerle ilgili her zaman smileneo'nun münhasır Fikri Mülkiyeti olarak kabul edilecek her türlü veri, bilgi, teknik şartname, belge ve çizimin bir basılı kopya olarak kabul ettiğini kabul eder.

(2) Müşteri, Ürünün ve Hizmetlerin Fikri Mülkiyetinin geçerliliğini ve mülkiyetini her zaman tanıyacak ve hiçbir zaman bu Fikri Mülkiyete itiraz etmeyecektir.

(3) Aynı durum Platformda sağlanan içerik ve bilgiler için de geçerlidir.

(4) Platformun kullanımı, Müşteriye Üzerinde görüntülenen veya Smileneo'nun Hizmetleri, Platformu ve Ürün içinde kullanılan herhangi bir marka veya logoyu kullanma hakkı vermez.

§ 12 Günlük Dosyası

Smileneo, eğilimleri analiz etmek, siteyi yönetmek, kullanıcının hareketini izlemek ve toplu kullanım için geniş demografik bilgiler toplamak için IP adreslerini kullanır. IP adresleri kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerle bağlantılı değildir. Ayrıca, sistem yönetimi, kullanım modellerini algılama ve sorun giderme amaçları için web sunucuları tarayıcı türü, erişim süreleri/açık posta, istenen URL ve yönlendirme URL'si gibi standart erişim bilgilerini otomatik olarak günlüğe kaydeder. Bu bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılmamıştır ve sadece bilinmesi gerekenler temelinde Smileneo Hizmetleri için kullanılır. Bu verilerle ilgili tek tek tanımlanabilir bilgiler, açık izniniz olmadan yukarıda belirtilenden farklı bir şekilde asla kullanılmayacaktır.

§ 13 Çerezler

Smileneo'nun Platformu, her ziyaret için Müşterinin kullanıcı ayrıntılarını almasını sağlamak için çerezleri kullanır. Çerezler, Smileneo Platformunun bazı alanlarında, bu alanın işlevselliğini ve Platformu ziyaret eden ve kullanan Müşteriler için kullanım kolaylığını sağlamak için kullanılır.

§ 14 Diğer web sitesine bağlantılar

(1) Platform, Smileneo'ya ait olmayan veya kontrol etmeyen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar içerebilir. Smileneo hiçbir kontrolü yoktur ve herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu web sitelerinde yer alan görüşler veya materyaller Mutlaka Smileneo tarafından paylaşılmamalı veya onaylanmamalıdır ve Smileneo bu tür görüşlerin veya materyallerin yayıncısı olarak kabul edilmelidir. Smileneo, bu sitelerin gizlilik uygulamalarından veya içeriğinden sorumlu değildir. Smileneo, Müşteriyi Platformdan ayrılırken farkında olmaya ve bu sitelerin gizlilik bildirimlerini okumaya teşvik eder.

(2) Müşteri ayrıca, Smileneo'nun bu tür web sitelerinde veya hizmetleri aracılığıyla mevcut olan veya bu tür içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenmeyle bağlantılı olarak meydana gelen veya kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve kabul eder.

§ 15 Feragat ve Kümülatif Çözümler

(1) Bir sözleşme kapsamındaki herhangi bir haktan feragat edilmesi, yalnızca yazılı olması durumunda yürürlüğe girer ve sonraki herhangi bir ihlalden veya temerrütden feragat olarak kabul edilmeyecektir. Bir tarafın bir anlaşma veya yasa uyarır altında herhangi bir hak veya çözümü kullanmada başarısız veya gecikmemesi, bu haktan veya başka bir haktan veya çözümden feragat anlamına veya daha fazla kullanılmasını engellemez veya kısıtlamaz.

(2) Bu hak veya çözümün tek veya kısmi bir şekilde kullanılması, bu hakkın veya başka bir hakkın veya çözümün daha fazla kullanılmasını engellemez veya kısıtlamaz. Özellikle aksi belirtilmedikçe, bir anlaşma kapsamında ortaya çıkan haklar kümülatiftir ve yasaların sağladığı hakları dışlamamaktır.

§ 16 Atama

(1) Smileneo herhangi bir zamanda bir sözleşme kapsamındaki haklarının tamamını veya herhangi birini başka bir şekilde atayabilir, devredebilir, ücretlendirebilir, taşeronluk veya anlaşma sağlayabilir ve herhangi bir üçüncü tarafa bir anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını taşeronluk veya temsilci olarak devredebilir.

(2) Müşteri, Smileneo'nun önceden yazılı izni olmadan, Hüküm ve Koşullar veya Smileneo ile herhangi bir anlaşma kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinin tümü veya herhangi biriyle başka bir şekilde atamaz, devretmez, ücretlendirmez, taşeronluk veya anlaşmada bulunamaz.

§ 17 Bildirim

(1) Hizmetler veya Ürün ile bağlantılı olarak Müşteriye verilmesi gereken herhangi bir bildirim veya diğer iletişim, sırasıyla Müşterilere kayıtlı ana e-posta adresine e-posta ile gönderilecektir.

(2) Herhangi bir bildirim veya diğer iletişim, kişisel olarak teslim edildiğinde, bu adreste bırakıldığında veya ticari kurye tarafından teslim edildiğinde, kuryenin teslimat makbuzunun imzalandığı tarihte ve zamanda veya iletimden sonraki iş gününde e-posta ile gönderilirse usulüne uygun olarak alınmış sayılır.

§ 18 Varyasyon

Bu Hüküm ve Koşullarda belirtilenler dışında, bir sözleşmenin herhangi bir varyasyonu yalnızca yazılı olarak kabul edildiğinde ve Smileneo ve Müşteri tarafından imzalandığında bağlayıcı olacaktır.

§ 19 Gizlilik

(1) Müşteriden, tam ad, adres, e-posta adresi, ödeme bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, istenen Ürün ve/veya Hizmetleri işlemekle ilgili belirli bilgileri sağlaması istenebilir. Müşteri, Hizmetleri kullanarak Smileneo'ya Müşteri tarafından sağlanan tüm bilgi ve belgeleri kullanma hakkını geri alınamaz bir şekilde verir.

(2) Smileneo, Ürünün fizibilitesini doğrulamak için Müşteriden, Müşterinin diş setinin net ve renkli bir resmini göndermesini isteyebilir.

(3) Müşteri, Platforma kaydolduktan sonra Smileneo'nun gerektirebileceği şekilde doğru ve güvenilir bilgi ve dokümantasyon sağlamakla yükümlüdür. Müşteri, Smileneo'ya talep edilen Ürün ve Hizmet için sağlanan bilgi ve belgeleri kullanma hakkını ve lisansını geri alınamaz ve koşulsuz olarak verir. Smileneo, Müşteri tarafından sağlanan yanlış ve/veya doğru olmayan bilgi/belgeler veya Müşterinin haksız yere sahip olduğunu iddia ettiği herhangi bir bilgi ve/veya belge için her türlü sorumluluğu açıkça hariç tutar.

(4) Smileneo, Müşterinin talep ettiği Hizmetleri yerine getirmek amacıyla bu tür bilgileri bilmesi gereken çalışanlarına, memurlarına, temsilcilerine, alt yüklenicilerine, Tıbbi İşbirliği Ortaklarına veya danışmanlarına Müşterinin gizli bilgilerini ifşa edebilir.

(5) Smileneo, Müşterinin gizli bilgilerini ifşa edebileceği çalışanlarının, memurlarının, temsilcilerinin, Tıbbi İşbirliği Ortaklarının, taşeronlarının veya danışmanlarının, yasaların, yetkili bir mahkemenin veya herhangi bir resmi veya düzenleyici otoritenin gerektirebileceği şekilde bu Maddeye uymasını sağlayacaktır.

§ 20 Bölünebilirlik

Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir koşulu veya hükmünün yetkili bir mahkeme veya mahkeme tarafından geçersiz, yasa dışı veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğu tespit edilirse, aynı hüküm ve koşulların diğer hüküm veya hükümlerini etkilemeyecektir, ancak bu hüküm veya hüküm, söz konusu hüküm veya hükmü geçerli ve uygulanabilir hale getirmek için gerekli olan asgari ölçüde değiştirilecektir.

§ 21 Yargı Yetkisi ve Yürürlükteki Yasalar

(1) Bu Hüküm ve Koşullar Dubai Uluslararası Finans Merkezi yasalarına tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır.  

(2) Bu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık ve bunların varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir soru da dahil olmak üzere, ilgili oldukları herhangi bir anlaşma, Dubai Uluslararası Finans Merkezi Mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olacaktır. Her taraf, sakıncalı bir forum olduğu gerekçesiyle Dubai Uluslararası Finans Merkezi Mahkemelerinde dinlenmektedir ve bu sözleşmeden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak itiraz etmek zorunda kalabileceği itirazlardan geri dönülmez bir şekilde DIFC Mahkemelerinin yargı yetkisine sunar ve feragat eder.

Bize Ulaşın

Bu Hüküm ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen happy@smileneo.com