Am I a candidate?

Questions and answers about Smileneo Invisible Braces

Görünmez Plaklarla enstrüman çalabilir miyim?

Evet. Siz rahat hissettiğiniz sürece bunu yapabilirsiniz. Görünmez Plaklar sorun oluşturmayacaktır.