Verileriniz bizimle güvende

Smileneo Privacy Policy

Bu ilke hakkında

Bu gizlilik politikası ("Politika"), Smileneo DMCC'nin ("Smileneo DMCC", "biz", "biz" veya "bizim") kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri ("Kişisel Bilgiler") sizin ("Kullanıcı", "siz" veya "sizin") Smileneo.com / Smileneo.io web sitesinde ve herhangi bir ürün veya hizmette (toplu olarak "Web Sitesi" veya "Hizmetler") nasıl topladığını, koruduğunu ve kullandığını açıklar. Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizi kullanmamız ve bu bilgilere nasıl erişebileceğiniz ve güncelleyebileceğiniz ile ilgili olarak kullanabileceğiniz seçenekleri de açıklar. Bu Politika, sahip olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin uygulamaları veya istihdam etmediğimiz veya yönetmediğimiz bireyler için geçerli değildir.

Bilgilerin otomatik olarak toplanması

Web Sitesini ziyaret ettiğinizde sunucularımız tarayıcınızın gönderdiği bilgileri otomatik olarak kaydeder. Bu veriler, cihazınızın IP adresi, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi türü ve sürümü, dil tercihleri veya Web Sitemize gelmeden önce ziyaret ettiğiniz web sayfası, ziyaret ettiğiniz Web Sitemizin sayfaları, bu sayfalarda geçirdiğiniz süre, Web Sitemizde aradığınız bilgiler, erişim saatleri ve tarihleri ve diğer istatistikler gibi bilgileri içerebilir.

Kişisel bilgilerin toplanması

Bize kim olduğunuzu söylemeden veya birinin sizi belirli, tanımlanabilir bir birey olarak tanımlayabileceği herhangi bir bilgiyi açıklamadan Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ancak, Web Sitesinin bazı özelliklerini kullanmak isterseniz, belirli Kişisel Bilgileri (örneğin, adınız ve e-posta adresiniz) sağlamanız istenecektir. Herhangi bir bilgiyi doldurduğunuzda bize bilerek sağladığınız bilgileri alır ve saklarız online web sitesindeki formlar. Kişisel Bilgilerinizi bize vermemeyi seçebilirsiniz, ancak daha sonra Web Sitesinin bazı özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz. Hangi bilgilerin zorunlu olduğu konusunda kararsız kalan kullanıcılar bizimle iletişime geçebilir.

Toplanan bilgilerin kullanımı ve işlenmesi

Sizden topladığımız bilgilerden herhangi biri deneyiminizi kişiselleştirmek için kullanılabilir; Web Sitemizi geliştirmek; müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve müşterilerimizin sorgularına ve e-postalarına yanıt vermek; bülten göndermek; parola anımsatıcıları, güncellemeler vb. Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi çalıştırın ve işletin. Otomatik olarak toplanan bilgiler yalnızca olası kötüye kullanım vakalarını belirlemek ve Web Sitesi kullanımıyla ilgili istatistiksel bilgiler oluşturmak için kullanılır. Bu istatistiksel bilgiler, sistemin belirli bir kullanıcısını tanımlayacak şekilde toplanmaz.

Aşağıdakilerden biri geçerliyse sizinle ilgili Kişisel Bilgileri işleyebiliriz: (i) Bir veya daha fazla özel amaç için onay verdiniz. Bazı mevzuatlar uyarır, bu tür işlemlere itiraz edene kadar (vazgeçerek), rızaya veya aşağıdaki aşağıdaki yasal dayanaktan herhangi birine güvenmek zorunda kalmadan bilgileri işlemeye izin verebileceğimizi unutmayın. Ancak bu, Kişisel Bilgilerin işlenmesi Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğunda geçerli değildir; (ii) Sizinle yapılan bir anlaşmanın yerine getirilmesi ve/veya sözleşme öncesi yükümlülükleri için bilgi sağlanması; (iii) İşleme, tabi olduğunuz yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir; (iv) İşleme, kamu yararına veya bize ait resmi yetkinin kullanılmasında gerçekleştirilen bir görevle ilgilidir; (v) İşleme, tarafımızdan veya üçüncü bir tarafca takip edilen meşru çıkarların amaçları için gereklidir. Her durumda, işleme için geçerli olan belirli yasal dayanağı ve özellikle Kişisel Bilgilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmesel bir gereklilik mi yoksa bir sözleşme yapmak için gerekli bir gereklilik mi olduğunu açıklığa kavuşturmak için mutluluk duyarız.

Bilgi aktarımı ve depolama

Konumunuza bağlı olarak, veri aktarımları bilgilerinizin kendi ülkeniz dışında bir ülkede aktarılmasını ve depolanmasını içerebilir. Hizmetimizi tamamlamamıza yardımcı olmak için bazı bilgilerinizin lisanslı sağlık tesisleriyle paylaşılması gerekir. Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye veya kamu uluslararası hukuku tarafından yönetilen veya BM gibi iki veya daha fazla ülke tarafından kurulan herhangi bir uluslararası kuruluşa yapılan bilgi aktarımlarının yasal dayanağı ve bilgilerinizi yargı ülkemiz içinde ve dışında korumak için alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir aktarım gerçekleşirse, bu belgenin ilgili bölümlerini kontrol edelim veya iletişim bölümünde verilen bilgileri kullanarak bizimle bilgi edinebilirsiniz.

Kullanıcıların hakları

Bizim hakkımızda işlenen bilgilerinizle ilgili bazı haklarınızı kullanabilirsiniz. Özellikle, aşağıdakileri yapma hakkına sahipsiniz: (i) bilgilerinizin işlenmesine daha önce onay verdiğiniz durumlarda onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz; (ii) işlemenin rıza dışında yasal bir zeminde gerçekleştirilmesi halinde bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz; (iii) bilgilerin bizim hakkımızda işlenip işlenmediğinizi öğrenme, işlemenin belirli yönleriyle ilgili açıklama alma ve işleme tabi olan bilgilerin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz; (iv) bilgilerinizin doğruluğunu doğrulama ve güncelleştirilmesini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz; (v) belirli koşullar altında bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz, bu durumda bilgilerinizi depolamak dışında herhangi bir amaç için işlemeyeceğiz; (vi) belirli koşullar altında Kişisel Bilgilerinizin silinme hakkını bizden alma hakkına sahipsiniz; (vii) bilgilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma ve teknik olarak mümkünse, herhangi bir engel olmadan başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahipsiniz. Bu hüküm, bilgilerinizin otomatik yollarla işlenmesi ve işlemenin sizin onayınıza dayanması, bir parçası olduğunuz bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklere dayanması koşuluyla geçerlidir.

İşlemeye itiraz etme hakkı

Kişisel Bilgilerin kamu yararına, bize ait resmi bir yetkinin kullanılmasında veya bizim tarafımca takip edilen meşru menfaatlerin amaçları doğrultusunda işlendiği durumlarda, itirazı haklı çıkarmak için özel durumunuzla ilgili bir zemin sağlayarak bu tür işlemlere itiraz edebilirsiniz. Bununla birlikte, Kişisel Bilgilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi durumunda, herhangi bir gerekçe göstermeden bu işlemeye istediğiniz zaman itiraz edebileceğinizi bilmelisiniz. Kişisel Bilgileri doğrudan pazarlama amacıyla işleyip işlemediğimizi öğrenmek için bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilirsiniz.

Bu haklar nasıl kullandır

Kullanıcı haklarını kullanma talepleri, bu belgede verilen iletişim bilgileri aracılığıyla Sahibine yönlendirilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak kullanılabilir ve tesis sahibi tarafından mümkün olduğunca erken karşılanacaktır.

Çocukların mahremiyeti

13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek kişisel bilgi toplamıyoruz. 13 yaşın altındaysanız, lütfen Web Sitemiz veya Hizmetimiz aracılığıyla herhangi bir Kişisel Bilgi göndermeyin. Ebeveynleri ve yasal vasileri çocuklarının İnternet kullanımını izlemeye ve çocuklarına web sitemiz veya hizmetimiz aracılığıyla kendi izinleri olmadan Asla Kişisel Bilgi sağlamamalarını öğreterek bu Politikanın uygulanmasına yardımcı olmaya teşvik ediyoruz. 13 yaşın altındaki bir çocuğun Web Sitemiz veya Hizmetimiz aracılığıyla bize Kişisel Bilgiler sağladığına inanmak için nedenleriniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizin ülkenizde işlenmesine izin vermek için en az 16 yaşında olmanız gerekir (bazı ülkelerde ebeveyninizin veya velinizin sizin adınıza bunu yapmasına izin verebiliriz).

Haber bültenleri

İstediğiniz zaman gönüllü olarak abone olabileceğiniz elektronik bültenler sunuyoruz. Bu e-postalarda yer alan abonelikten çıkma talimatlarını izleyerek veya bizimle iletişime geçerek bülten veya pazarlama e-postalarımızı almayı durdurmayı seçebilirsiniz.

Çerezler

Web Sitesi, online deneyim. Tanımlama bilgisi, bir web sayfası sunucusu tarafından sabit diskinize yerleştirilen bir metin dosyasıdır. Tanımlama bilgileri programları çalıştırmak veya bilgisayarınıza virüs teslim etmek için kullanılamaz. Çerezler size benzersiz olarak atanır ve yalnızca çerezi size veren etki alanındaki bir web sunucusu tarafından okunabilir. Web Sitemizi ve Hizmetlerimizi işletmek için istatistiksel amaçlarla bilgi toplamak, depolamak ve izlemek için çerezleri kullanabiliriz. Çerezleri kabul etme veya reddetme yeteneğine sahipsiniz. Çoğu web tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz tarayıcı ayarınızı çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerezleri reddetmeyi seçerseniz, Web Sitesinin ve Hizmetlerin özelliklerini kullanamaz ve deneyimleyemezsiniz. Çerezler ve bunların nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için internetcookies.org

Yukarıda açıklandığı gibi çerezleri ve ilgili teknolojileri kullanmanın yanı sıra, bazı üçüncü taraf şirketlerin kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz reklamları uyarlamamıza ve Web Sitesindeki kullanıcı faaliyetleri hakkında diğer verileri toplamamıza ve kullanmamıza yardımcı olabiliriz. Bu şirketler, çerezleri de yerleştirebilecek ve kullanıcı davranışlarını izleyebilecek reklamlar yayınlayabilir.

Sinyallerin Takibi

Some browsers incorporate a Do Not Track feature that signals to websites you visit that you do not want to have your online activity tracked. Tracking is not the same as using or collecting information in connection with a website. For these purposes, tracking refers to collecting personally identifiable information from consumers who use or visit a website or online service as they move across different websites over time. Our Website does not track its visitors over time and across third party websites. However, some third party sites may keep track of your browsing activities when they serve you content, which enables them to tailor what they present to you.

Diğer web sitelerine bağlantılar

Web Sitemiz, bizim sahip olmadığımız veya kontrol edilen diğer web sitelerine bağlantılar içerir. Lütfen bu tür diğer web sitelerinin veya üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı unutmayın. Web Sitemizden ayrılırken haberdar olmanızı ve Kişisel Bilgi toplayacak her web sitesinin gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

Veri Güvenliği

Bilgisayar sunucularında sağladığınız bilgileri, yetkisiz erişime, kullanıma veya ifşaya karşı korumalı, kontrollü ve güvenli bir ortamda güvence altına alıyoruz. Kişisel Bilgilerin kontrol ve gözetiminde yetkisiz erişime, kullanıma, değiştirilmeye ve ifşa edilmesine karşı korumak amacıyla makul idari, teknik ve fiziksel koruma önlemleri alıyoruz. Ancak, Internet veya kablosuz ağ üzerinden veri iletimi garanti edilmez. Bu nedenle, Kişisel Bilgilerinizi korumak için çabalarken, (i) İnternet'in kontrolümüz dışında güvenlik ve gizlilik sınırlamaları olduğunu kabul edersiniz; (ii) Siz ve Web Sitemiz arasında değiş tokuş edilen tüm bilgi ve verilerin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliği garanti edilemez; ve (iii) bu tür bilgi ve veriler, tüm çabalara rağmen üçüncü bir taraf tarafından görüntülenebilir veya tahrif edilebilir.

Veri İhlali

Web Sitesinin güvenliğinin tehlikeye atıldığını veya kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin, güvenlik saldırıları veya dolandırıcılık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, dış faaliyetler sonucunda ilgisiz üçüncü taraflara ifşa edildiğini fark etmemiz durumunda, soruşturma ve raporlamanın yanı sıra kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunan ve onlarla işbirliği yapmak da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul ölçüde uygun önlemleri alma hakkımızı saklı tutarız. Bir veri ihlali durumunda, ihlalin bir sonucu olarak kullanıcıya makul bir zarar verme riski olduğuna inanıyorsak veya yasanın başka bir şekilde gerektirdiğini düşünüyorsak, etkilenen kişileri bilgilendirmek için makul çabayı sarf edeceğiz. Bunu yaptığımızda, size bir e-posta göndereceğiz.

Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman kendi takdirimize bağlı olarak güncelleyebiliriz ve Kişisel Bilgilere davranış şeklimizdeki önemli değişiklikleri size bildireceğiz. Değişiklikler yapıldığında, bu sayfanın altındaki güncellenmiş tarihi revize edeceğiz. Ayrıca, sağladığınız iletişim bilgileri gibi kendi takdirimize bağlı olarak size başka şekillerde de bildirimde bulunabiliriz. Bu Gizlilik Politikasının güncellenmiş herhangi bir sürümü, aksi belirtilmedikçe revize edilmiş Gizlilik Politikasının yayınlanmasından hemen sonra yürürlüğe girecektir. Revize edilmiş Gizlilik Politikasının (veya o tarihte belirtilen diğer eylemlerin) yürürlük tarihinden sonra Web Sitesini veya Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklere onay verdiğiniz anlamına gelecektir. Ancak, izniniz olmadan Kişisel Verilerinizi, Kişisel Verilerinizin toplandığı sırada belirtilenden önemli ölçüde farklı bir şekilde kullanmayacağız.

Politikanın kabulü

Bu Politikayı okuduğunuuz ve tüm hüküm ve koşullarını kabul ettiğiniz kabul edersiniz. Web Sitesini veya Hizmetlerini kullanarak bu Politikaya bağlı olmayı kabul edersiniz. Bu Politikanın koşullarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesini ve Hizmetlerini kullanma veya bunlara erişme yetkiniz yoktur.

Bizimle İletişime Geçin

Bu Politika hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçmek veya bireysel haklar ve Kişisel Bilgilerinizle ilgili herhangi bir konu hakkında bizimle iletişime geçmek isterseniz, happy@smileneo.com

Bu belge en son 23 Mart 2021'de güncelleştirilmiştir

Hala soruların mı var? happy@smileneo.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsin